دانلود آهنگ کردی یالا شوفیر از حسن زیرک

دانلود آهنگ کردی یالا شوفیر از حسن زیرک

آهنگ های ناپ را از رسانه آواز کورد دانلود کنید

Music Hasan Zirak by Shofir Yala in avaz-kurd!~

حسن زیرک یالا شوفیر

متن آهنگ یالا شوفیر حسن زیرک

ﯾﺎﻻ ﺷﻮﻓﯿﺮ ﯾﺎﻻ ﯾﺎﻻ ﺷﻮﻓﯿﺮ ﯾﺎﻻ زو ﺑﮕﻪ ﯾﺎرم

زوﺑﮕﻪ ﯾﺎری ﺗﻮ ﺧﻮا وﻩ ﻓﺎردارم

ﻟﻪ دوری وی ﺑﯿﻘﻪ رارم

ﺑﯿﻠﻼ ﻟﻪ ﮔﯿﺎﻧﻢ ﺑﯽ زارم

ﻣﺎﺷﯿﻨﺖﻟﻨﺪرورﻩ ﺗﻮز ﻟﯽ ﺑﺨﻮرﻩ ﻣﻪ ﺗﺮﺳﻪ ﺑویره

ﮔﻪ ر ﺑﮕﻪ ﯾﻪ ﯾﺎرم ﺧﯿﺮا

ﺑﯿﻠﻼ ﺑﯽ وی زﻩ ﯾﻨﻢ ﮐﻮﯾﺮﻩ

ﺷﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺋﻮﺗﻮﺑﻮﺳﻪ ﭘﻮﻟﻢ داوﻩ ﻟﯿﺒﺨﻮرﻩ ﻣﻪ ﺗﺮﺳﻪ

زو ﺑﮕﻪ ﯾﻪ ﺋﻪ و ﭼﺎو ﻣﺴﺘﻪ ﭼﺎو ﺑﺎز و ﺋﻪ ﺑﺮو ﭘﻪ ﯾﻮﻩ ﺳﺘﻪ ﺷﻮﻓﯿر

ﺷﻮﻓﯿﺮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺖ ﺷﻮرﻟﺘﻪ دﻩ ﻟﯿﻢ ﺑﺮو ﺗﻮﺧﻮا ﮐﺎرﯾﻢ ﭘﯿﺘﻪ

ﯾﺎرﯾﻢ وﯾﻨﻪ ی ﻣﺎﯾﻨﯽ ﮐﯿﺘﻪ ﻗﻪ ت ﻗﻪ ت ﻧﺎﻟﯽ زﯾﺮﻩ ک ﺷﯿﺘﻪ


پخش آنلاین موزیک
دانلود آهنگ با کیفیت عالی 320
دانلود آهنگ با کیفیت خوب 128

دیدگاه خود را بگذارید